Pokaż lekarzu, co masz w garażu

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Struktura wynagrodzeń według zawodów. Wynika z niego, że lekarze są grupą zawodową, która uzyskała największe podwyżki – średnio 36%. Są to dane uśrednione z października 2018 roku.

Podziel się ze znajomymi!

Warto przyjrzeć się metodologii pozyskania danych. Liczący 250 stron dokument zawiera dane dotyczące jedynie osób pracujących w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób. Struktura wynagrodzeń została opracowana na podstawie 47 tys. podmiotów, z których sprawozdanie złożyło nieco powyżej 25 tysięcy jednostek. Zebrane informacje dotyczą niemal 900 tysięcy losowych pracowników, którzy przepracowali pełny miesiąc.

Według raportu GUS lekarze zajmują 4. miejsce pod względem uzyskiwanych zarobków wśród badanych grup zawodowych, zaraz za dyrektorami generalnymi, kierownikami do spraw IT i pracownikami transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa. Przeciętne wynagrodzenie lekarza wynosi 9 910 zł, plasując się powyżej zarobków specjalistów z dziedziny prawa i kierowników do spraw sprzedaży. Co więcej, średnia pensja lekarska zanotowała najwyższy wzrost wśród wszystkich badanych wynagrodzeń. Nieco niższy wzrost płac odnotowali lekarze dentyści (30%), położne (29,9%) i pielęgniarki (29,3%).

Analizując zarobki lekarzy w konkretnych grupach wiekowych, najmniej zarabiają lekarze stażyści, do 24 r.ż., czyli niecałe 2950 zł. W przedziale 25-34 r.ż. wynagrodzenie wynosi nieco ponad 7 tys. zł, zaś powyżej 35 r.ż średnia płaca wynosi co najmniej 11 tys. zł. Wszystkie podane średnie wynagrodzenia to kwoty brutto. Z powyższych danych wynika, że poziom zarobków rośnie proporcjonalnie do wieku i doświadczenia lekarza.

Analizując powyższe dane należy wziąć pod uwagę, że wyliczone średnie zarobki obejmują całkowitą kwotę wypłacaną pracownikowi ochrony zdrowia, łącznie z dyżurami. Odnosząc je do przepracowanego czasu otrzymujemy pensję godzinową. Wówczas lekarz za godzinę pracy otrzymuje 50 zł, lekarz dentysta 31 zł, a pielęgniarka 30 zł.

Oznacza to, że lekarz specjalista chcąc wypracować średnią pensję wg GUS musi przepracować 220-240 godzin w miesiącu, czyli półtora etatu. Pracując w wymiarze jednego etatu specjalista zarobi około 8 tys. zł brutto, czyli netto 5700 zł, przynajmniej według analizy danych GUS. Analogicznie, lekarz rezydent będzie musiał wypracować 2 etaty, aby uzyskać pensję wyliczoną przez GUS.

Bowiem według raportu przygotowanego przez firmę HR Sedlak&Sedlak średnia pensja lekarza w Polsce wynosi 6000 zł brutto, czyli ok. 4300 netto. Najwyższa jest w województwie mazowieckim 6918 zł, a najniższa w wielkopolskim – 5500 zł. Z raportu dowiadujemy się, że lekarz pracujący na etacie w pierwszym roku zarabia średnio 3535 zł brutto. Po 2-3 latach pracy jego pensja rośnie do 4880 zł, a w 6-8 roku pracy wynosi średnio 6847 zł brutto. Mniej więcej w tym czasie lekarz rezydent rozpoczyna pracę jako specjalista. Dopiero po 10 latach pracy zawodowej lekarz przekracza próg wynagrodzenia średniego wg GUS, czyli 8 tys. zł brutto.

https://doi.org/10.1787/888934017348

Koreluje to raportem Health at a Glance 2019 będącego wynikiem analizy dokonanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według autorów opracowania, w Polsce mamy najniższe wynagrodzenie lekarzy specjalistów w stosunku do średniego wynagrodzenia brutto wśród wszystkich krajów badanych przez OECD. Współczynnik ten wynosi 1,4. Jest zatem niższy niż w Czechach, Słowacji, Słowenii, czy na Litwie. Dla porównania, w większości krajów objętych badaniem, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zarabiają od dwu- do czterokrotności średniego wynagrodzenia. Jeszcze więcej zarabiają specjaliści – średnio dwa razy więcej niż lekarze POZ. W Polsce jest jednak odwrotnie. W raporcie czytamy, że w kraju lekarze specjaliści zarabiają mniej, niż lekarze POZ, i to o 40%.

Jakkolwiek optymistycznie raport GUS by nie wyglądał, dane w nim zawarte nie znajdują potwierdzenia w innych badaniach. W 2018 roku średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło niecałe 4600 zł brutto. Jeżeli przemnożymy je przez współczynnik OECD, to otrzymamy kwotę 6400 zł brutto. Jest ona zbliżona do wyników badania przeprowadzonego przez agencję Sedlak&Sedlak. Według danych GUS, polski specjalista w tym czasie zarabiał co najmniej 11 tys. zł, czyli niemal dwukrotnie więcej.

Posłuchaj w formie podcastu:

Źródła:
https://stat.gov.pl/
https://gospodarka.dziennik.pl/
https://www.oecd-ilibrary.org/
Photo by Anna Urlapova from Pexels
Podziel się ze znajomymi!

1 thought on “Pokaż lekarzu, co masz w garażu

  1. Dane z GUSu absolutnie zakłamują rzeczywistość, już pomijam całkowicie grupę lekarzy poniżej 24 r.ż. Najbliżej jest te badanie z agencji HR, “na rękę” na II roku dostaje się niecałe 3tys. no ale to zależy od specki też. Pozdrawiam serdecznie MZ, które zapewne podczas zbliżających negocjacji powoła się na te dane z GUS. Z pięciocyfrowymi pensjami to mit… poza tym lekarz na stażu nie ma garażu! 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *